Facaderenovering

Renovering af facade dækker over alle arbejder vedrørende boligens ydre.

Har bygningens facade taget skade som følge af vind, vejr eller andre uhensigtsmæssigheder, bør man få foretaget en facaderenovering.

Fordelen ved facaderenoveringen er, at det giver boligens ydre udseende et løft, samtidig med at murværket beskyttes.